Arge ve Tesisler

Araştırma Geliştirme

Bilim İlaç ve Ar-Ge

Bilim İlaç’ta araştırma ve geliştirme çalışmalarının temelini kaliteye, insana ve hayata verdiğimiz değer oluşturmaktadır. Araştırma ve geliştirme çalışmaları, Bilimsel Bölüm Direktörlüğü bünyesinde Bilim İlaç Ar-Ge Merkezi’nde titizlikle yürütülmektedir.

4.500 metrekare laboratuvar alanına sahip ve Türk ilaç sektörünün en büyük ve modern Ar-Ge merkezlerinden olan olan Ar-Ge merkezimiz, 17 Şubat 2009 tarihinde Ar-Ge Merkezi Belgesi almaya hak kazanmıştır.

Bilim İlaç’ta; iyi organize olmuş, toplum ihtiyaçlarına cevap verebilecek, teknik yaklaşımları ortaya koyabilecek, istikrarlı bir yönetim anlayışı ve bilimsel mantığa sahip, çağdaş ve özendirici bir araştırma ve geliştirme ortamı yaratılmıştır.

Araştırma geliştirme yatırımlarımızı her geçen gün artırarak gelecek ve insan için değer yaratmakta, teknolojinin gelişimini yakından takip ederek, Ar-Ge çalışmalarımıza bu yeni teknikleri hızlı bir şekilde adapte etmekteyiz.

100’den fazla çalışanımızın oluşturduğu Ar-Ge merkezimizde görev alan proje ekiplerinde; lisans, yüksek lisans ve doktora dereceli Farmasötik Kimya Uzmanları, Farmasötik Teknoloji Uzmanları, Patent Vekilleri, Farmakologlar, Analitik Kimyacılar görev almaktadır.

Yenilikçi Ar-Ge anlayışı ile katı dozaj formları (konvansiyonel/değiştirilmiş salımlı tabletler, çift katlı tabletler, kapsüller, çiğneme tabletleri), sıvı dozaj formları (çözeltiler, süspansiyonlar, şuruplar, damlalar, ağız/burun spreyleri), yarı katı dozaj formları (kremler, pomatlar, jeller ve losyonlar), kuru toz inhalerler ve nebül inhalasyon dozaj formlarındaki 250’den fazla ürünümüz etkin, güvenli ve stabil olarak kendi Ar-Ge laboratuvarlarımızda geliştirilmiştir.

Çevik ve akademik Ar-Ge kadromuza, planlı mesleki ve kişisel gelişim imkanları sağlıyoruz. Ar-Ge Merkezimizdeki bilginin paylaşılması ve yeni kuşaklara aktarılması anlayışı sayesinde geliştirilen her yeni ürün sürecinde edinilen bilgi birikimi, bir sonraki projeye aktarılmaktadır.

 

Bilim İlaç Ar-Ge merkezimiz; patent, etkin madde, yeni ürün formülasyon ve analitik geliştirme, klinik araştırmalar, proje yönetimi, iyileştirme, yeni ürün stabilite, teknoloji transfer ve CTD gruplarından oluşmaktadır.

Bilim İlaç Ar-Ge merkezimizde; patent tarama ve değerlendirme çalışmaları, etkin madde karakterizasyon, analiz ve onay çalışmaları, formülasyon ve analitik metot geliştirme çalışmaları, laboratuvar ve pilot ölçekte üretimler, proses ve analitik metot validasyonları, klinik çalışmalar, ürün iyileştirme çalışmaları, yeni ürün stabilite çalışmaları, ruhsat dosyalarının CTD formatında hazırlanması çalışmaları, QbD (Quality by Design) anlayışı ile yürütülmektedir.

Ar-Ge merkezimizin bir diğer önemli rolü ise günümüz dünyasında oldukça büyük bir yer edinmiş olan inovasyon kültürünün kurum içinde yaygınlaşmasını sağlamaktır.

Yenilikçi yaklaşımlar ile yürüttüğümüz birçok projede gerektiğinde üniversiteler ve sektördeki diğer firmalarla iş birliği yapılarak projeler oluşturulmakta ve TÜBİTAK desteği alınmaktadır.

Bilim'de Kariyer

Çalışanlarımızın bağlılığını ve mutluluğunu en üst seviyede gerçekleştirmeyi hedefleyen değerlerimize bağlı bir kurum kültürü yaratmayı amaçlıyoruz

Devamı >